غرق در هلهله عید شدیم

کهنه گی دور شد و شاد شدیم

بازی ابر و پرنده ،گذران زندگی

غافل از شنبم کوچ کرده به خاکها  شدیم

آسمان رنگ  سفیدی و سیاهی  بارید

همراه نقاشی ها مون همه مون خیس شدیم

رنگ های شهرمان ترکیب شد و سبزی نداشت

نمره بیست کلاسیم  پاک شد و  خاکی  شدیم

صدا ها ی خانه ها  سر خورد درون رود ها

سقف تنهایی من  رفت ،که با  گل و لای  یار  شدیم

اشکم هایم  ،آب برد تا  آن سر رود خانه ها

یه کسی خوابش پرید و ما دوباره ما شدیم

جمع شدن  دورو برم خوبی ها، رنگ آورد به شهر

در کمان رنگها  دیدم نوشته،  جمع زدیم و  بیست شدیم

بررسی نمایید

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت در خصوص تبلیغات مربوط به سامانه پرداخت قبوض

بدین وسیله به اطلاع دفاتر پیشخوان می رساند؛ طبق گزارش های دریافت شده در روزهای …