افزايش 50 تا 70 درصدي قيمت پهناي باند اينترنت
افزايش 50 تا 70 درصدي قيمت پهناي باند اينترنت

 

خبرگزاری آریا- براساس مصوبه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهای پهنای باند اینترنت تا ۷۰ دردص افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۵۳ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۱/۸/۲۸ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ “ﺳﻘﻒ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩ:
پهنای باند ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه رقمی معادل ۱۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان، پهنای باند ۱۲۸ کیلوبیت رقمی معادل ۲۵۷ هزار و ۴۰۰ تومان ،پهنای باند ۲۵۶ کیلوبیت رقمی معادل۳۸۶ هزار و ۱۰۰ تومان ، پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه رقمی معادل ۶۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان ، پهنای باند ۱۰۲۴ کیلوبیتی رقمی معادل یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان، پهنای باند ۲۰۴۸ کیلوبیت در ثانیه رقمی معادل دو میلیون و ۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان ، پهنای باند چهار مگابیتی رقمی معادل سه میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۰۰ تومان ، پهنای باند هشت مگابیت رقمی معادل پنج میلیون و ۷۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان ، پهنای باند ۲۰مگابیتی رقمی معادل ۱۱ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ، پهنای باند ۳۴ مگابیتی رقمی معادل ۱۶ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان ، پهنای باند۱۰۰ مگابیتی رقمی معادل۴۲ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان ، پهنای باند ۱۵۵ مگابیتی رقمی معادل ۵۵ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین ، ﺑﺮﺍی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۱۵۵ ﻣﮕﺎ ﺑﻴﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻄﯽ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻀﺎﺭﺏ STM1 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
همچنین ، ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۱-۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۹ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۸۷/۷/۸ ﻭ ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۶ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۸۹/۳/۱۶ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﺬﻑ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
بر اساس این گزارش ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﻤﻴﻌﯽ ﺑﺮﺍی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺠﻤﻴﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
به گزارش آریا، شرکت ارتباطات زیرساخت تنها وارد کننده پهنای باند اینترنت به کشور است که به نظر می رسد به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مرجع به این بخش، پیشنهاد افزایش نرخ پهنای باند اینترنت را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است.

 

کد خبر: ۲۰۱۲۱۲۱۲۱۴۵۶۲۹۵۶۲

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …